PDA

Xem bản đầy đủ : Hướng Dẫn Mu Thăng Long  1. [Hướng dẫn] Sự kiện Hỗn Nguyên Lâu - Chaos Castle
  2. [Hướng dẫn] Sự kiện Huyết Lâu (Blood Castle)
  3. [Hướng dẫn] Sự Kiện Tháp Tinh Luyện - Vùng hoang phế Kanturu
  4. [Hướng dẫn] Hướng Dẫn ép kích hoạt tính năng sốckét !
  5. [Hướng dẫn] Sự Kiện Binh Đoàn Phù Thủy
  6. [Hướng dẫn] Sự kiện Quảng Trường Quỷ - Devil Square
  7. [Hướng dẫn] Cách tạo wing 2.5
  8. [Hướng dẫn] Hướng dẫn chát tiếng việt trong game !