nghe nói sv mình sắp gộp với 1sv cũ hơn. mình viết bài này để anh em thảo luận và mong ADM xem xét cho ra custom đổi ngọc sớm để anh em lên đồ. và nạp để lên w3