Chào Các Bạn.

Do sự có lỗi máy chủ
và Để phục vụ các bạn tốt hơn BQT sẽ tiền hành bảo trì máy chủ RAKILON đến 9h40
  • Vì thế các bạn bố trí sắp xếp thời gian đăng nhập lại game.

Thời Gian:

  • Bảo trì đến 9h40 Ngày 18/09/2019

Vì thế anh em bố trí thời gian để quay lại game nhé

BQT MU Thăng Long
XIN THÔNG BÁO!