Chào Các Bạn.

Để phục vụ các bạn tốt hơn BQT sẽ tiền hành bảo trì máy chủ RAKLION 30p  • Vì thế các bạn bố trí sắp xếp thời gian đăng nhập lại game.
Thời Gian:
  • Bảo trì từ 17h00 đến 17h30 Ngày 20/09/2019


Vì thế anh em bố trí thời gian để quay lại game nhé

BQT MU Thăng Long
XIN THÔNG BÁO!