Sau một thời gian thử sức dk cả thấy chán muốn đổi qua class khác nên bán
Sét quyền năng 15 gần full khảm giảm sát thương 7% khảm tím
Đao quyền năng 15 full khảm tím
Wing 2.5 + 11 luck mnl tự hồi máu 7%
Pendan ring 15 top quý tộc
Sói hoàng kim
Giá ra đi là 3m
LL: 0983414747 gặp Mr.Anh 18t :))