Chào Các Bạn.  • Để phục vụ các bạn tốt hơn và bảo trì cho chuẩn bị gộp server BQT sẽ tiến hành bảo trì máy chủ RAKION trong vòng 15 phút.

  • Vì thế các bạn bố trí sắp xếp thời gian đăng nhập lại game.Thời Gian:
  • Từ 16h00 tới 16h15 Ngày 17/10/2019
Vì thế anh em bố trí thời gian để quay lại game nhé

BQT MU THĂNG LONG
XIN THÔNG BÁO!