Chào toàn thể anh em !

Hiện tại BQT đã chỉnh sửa mốc relife lần 1 về 400 lần reset.
Anh em hiện ko relife sẽ không reset được nữa,
Vì vậy toàn bộ anh em hãy relife, vì sắp tới BQT sẽ cộng thêm lần reset để chuẩn bị tiến hành gộp Server Thiên Đế Về.
Những ai ko relife sau ko được thêm lần reset sẽ bị thiệt thòi về số lần reset.
Thời gian Gộp Server sẽ được thông báo trong vài ngày tới.


BQT MU THĂNG LONG
Xin thông báo