Chào Anh Em!

Từ 12h trưa ngày hôm nay các sự Kiện như Nhện Rakion, Kundun, Medusa, Tháp Kanturu, Sẽ bắt đầu rớt đồ 380 random từ 1 op tới 2 op.

Các sự kiện như sau.

Tên Sự Kiện
Server
Thời Gian
Phần Thưởng
Ghi Chú
Kalima 7 3,4,5 Hồi sinh sau 8h
Tại Bản Đồ Kalima 7
Item cao cấp
Đồ 1
op - 2op
Hàng ngày
Medusa 4,5 10h10 - 20h10
Tại Map
Crywolf
Item cao cấp
Đồ 1
op - 2op
Hàng Ngày
Kundun 2,3 8h15 - 10h15 - 14h15
16h15 - 18h15 - 20h15

Item cao cấp
Đồ 1
op - 2op
Hàng Ngày
Devias4

Rakion

3,4

11h50 - 21h50
Item cao cấp
Item cao cấp
Đồ 1 op - 2op

Hàng ngày
SkyEvent 3, 4 09h10 - 21h10 Item cao cấp
Đồ 1
op - 2op
Hàng Ngày
Tháp Tinh Luyện Sv - 3 Qua 12h đêm sẻ mở cửa lại Item cao cấp
Đồ 1 op - 2op
Hàng ngàyBQT MU THĂNG LONG
Xin Thông Báo!