Chào Các Bạn.


  • Để phục vụ các bạn tốt hơn và fix lỗi buff của SM ,BQT sẽ tiến hành bảo trì máy chủ RAKLION 20p  • Vì thế các bạn bố trí sắp xếp thời gian đăng nhập lại game.


Thời Gian:


  • Từ 15h00 tới 15h20 Ngày 19/10/2019


Vì thế anh em bố trí thời gian để quay lại game nhé

BQT MU THĂNG LONG
XIN THÔNG BÁO!