Chào toàn thể anh em !  • Như vậy Sự kiện Đua top Chủng Tộc Tháng 10 máy chủ RAKLION đã khép lại .
  • BQT xin công bố danh sách thành viên đoạt giải thưởng của cuộc thi khởi động này.
  • Rất cảm ơn các bạn đã đóng góp thời gian hoàn thành sứ mệnh của mình trong công cuộc chinh phục thử thách lần này.


STT Nhân vật Reset Level Level Up Cuối Chủng tộc
1 SGKTS... 378 400 01:35:xx 30/10 Thiên Sứ
2 Excellence... 378 400 01:43:xx 30/10 Thiên Sứ

STT Nhân vật Reset Level Level Up Cuối Chủng tộc
1 TungDzai... 378 400 01:38:xx 30/10 Thiên Tướng
2 XiaoMa... 378 400 02:06:xx 30/10 Thiên Tướng

STT Nhân vật Reset Level Level Up Cuối Chủng tộc
1 dayroi9... 378 400 01:43:xx 30/10 Thiên Nữ
2 VangEmXin... 378 400 02:07:xx 30/10 Thiên Nữ

STT Nhân vật Reset Level Level Up Cuối Chủng tộc
1 IIGODII... 378 400
01:15:xx 30/10
Kiếm Sĩ
2 EmPorioIVA... 378 400 02:23:xx 30/10 Kiếm Sĩ

STT Nhân vật Reset Level Level Up Cuối Chủng tộc
1 SumVuaMieg... 378 400 01:43:xx 30/10 Phục Ma
2 LeLe... 378 400 02:26:xx 30/10 Phục Ma

STT Nhân vật Reset Level Level Up Cuối Chủng tộc
1 LoBuoc... 378 400 01:49:xx 30/10 Thiên Vương
2 KingWil...
378 400 01:54:xx 30/10 Chúa Tể

STT Nhân vật Reset Level Level Up Cuối Chủng tộc
1 3RackObama... 378 400 01:30:xx 30/10 Quyền Vương
2
SongVeDem...
378 400 03:40:xx 30/10 Quyền Vương

Giải thưởng sẽ được BQT trao từ 13h chiều ngày 31/10/2019

BQT MU THĂNG LONG
XIN THÔNG BÁO!