Chào Các Bạn.


  • Để phục vụ các bạn tốt hơn và cho ra đồ socket vào các sự kiện Boss Như Medusa , Nhện , Tháp.
  • BQT sẽ tiến hành bảo trì máy chủ Raklion trong vòng 20 phút.


  • Vì thế các bạn bố trí sắp xếp thời gian đăng nhập lại game.


Thời Gian:


  • Từ 15h00 tới 15h20 Ngày 21/12/2019


Vì thế anh em bố trí thời gian để quay lại game nhéVấn Đề Boss Ra Đồ Socket và Nguyên Liệu Wing 2,5 , Wing 3


I: Đồ Socket.  • Đồ Socket sẽ chỉ rớt ở Medusa, Nhện, Boss Cuối Phá Tháp.
  • Đồ rớt ra có thể là đồ exl hoặc đồ thường, đồ exl sẽ random từ 1 đến 3 dòng exlII: Nguyên Liệu rơi từ Boss


  • Boss Medusa chỉ rơi Nguyên liệu xoay wing 2,5
  • Boss Nhện Raklion chỉ rớt Lông vũ condor và Linh hồn Condor
  • Boss Cuối Phá Tháp Rớt cả NL wing2,5 và NL Wing 3


BQT MU THĂNG LONG

XIN THÔNG BÁO!