Chào toàn thể anh em !


  • Như vậy Sự kiện Đua top Reset chủng tộc tháng 12 máy chủ RAKILION đã khép lại .
  • BQT xin công bố danh sách thành viên đoạt giải thưởng của cuộc thi khởi động này.
  • Rất cảm ơn các bạn đã đóng góp thời gian hoàn thành sứ mệnh của mình trong công cuộc chinh phục thử thách lần này


STT Nhân vật Relife Reset Level L.Master Point Level Up Cuối Chủng tộc
LookAtMe... 2 601 400 600 106.481 01:15:xx 05/01 Thiên Sứ
ZzGHOSTzZ... 2 601 400 600 106.481 01:50:xx 05/01 Thiên Sứ

STT Nhân vật Relife Reset Level L.Master Point Level Up Cuối Chủng tộc
Hoanminh... 2 601 400 600 106.483 01:12:xx 05/01 Thiên Tướng
ZzTocBaczZ... 2 601 400 600 106.483 01:29:xx 05/01 Thiên Tướng

STT Nhân vật Relife Reset Level L.Master Point Level Up Cuối Chủng tộc
Giethet 2 601 400 432 106.482 01:28:xx 05/01 Thiên Nữ
Luna... 2 601 400 600 106.482 01:40:xx 05/01 Thiên Nữ

STT Nhân vật Relife Reset Level L.Master Point Level Up Cuối Chủng tộc
HoaVoTan... 2 601 400 600 106.504 00:52:xx 05/01 Kiếm Sĩ
EmPorioIVA... 2 601 400 600 106.504 01:21:xx 05/01 Kiếm Sĩ

STT Nhân vật Relife Reset Level L.Master Point Level Up Cuối Chủng tộc
LoBuoc... 2 601 400 600 106.492 01:34:xx 05/01 Thiên Vương
xxQuyLaoxx... 2 601 400 508 106.492 01:54:xx 05/01 Thiên Vương

STT Nhân vật Relife Reset Level L.Master Point Level Up Cuối Chủng tộc
ZzMyLinHzZ... 2 601 400 600 106.483 00:49:xx 05/01 Phục Ma
Sumgaa... 2 601 400 600 106.483 01:59:xx 05/01 Phục Ma
STT Nhân vật Relife Reset Level L.Master Point Level Up Cuối Chủng tộc
KimAm... 2 601 400 600 106.504 02:14:xx 05/01 Quyền Vương
KuzAn... 2 601 400 600 106.504 02:33:xx 05/01 Quyền Vương

Giải thưởng bắt đầu trao vào chiều ngày 06/01/2019.

Anh em online thì pm facebook BQT để đăng kí nhận giải nhé.
BQT MU THĂNG LONG
XIN THÔNG BÁO!