Chào Các Bạn.
  • Để phục vụ các bạn tốt hơn BQT sẽ tiến hành bảo trì sever Raklion trong vòng 30 phút
  • Vì thế các bạn bố trí sắp xếp thời gian đăng nhập lại game.

Thời Gian:


  • Từ 16h00 tới 16h30 Ngày 12/03/2020

Vì thế anh em bố trí thời gian để quay lại game nhé

BQT MU THĂNG LONG
XIN THÔNG BÁO!