Chào Các Bạn.

  • Để phục vụ các bạn tốt hơn và chuẩn bị cho gộp sever BQT sẽ tiến hành bảo trì sever Raklion trong vòng 60 phút
  • Vì thế các bạn bố trí sắp xếp thời gian đăng nhập lại game.


Thời Gian:  • Từ 13h00 tới 14h00 Ngày 25/03/2020


Vì thế anh em bố trí thời gian để quay lại game nhé

BQT MU THĂNG LONG
XIN THÔNG BÁO!